Screenshot 10 facebook  insta  youtube 

CURS SCULER MATRIŢER

Curs Calificare - C.O.R. 7222.0.2

  Cursul de SCULER MATRIŢER organizat de Centrul Educațional ATP este un curs de calificare autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), aflată în subordinea Ministerului Muncii și Ministerului Educației Naționale.

  Condiții de participare: 10 clase absolvite (învățământ obligatoriu)

 
Un Sculer-Matriţer lucrează în ateliere specializate de sculărie unde execută operaţiuni de prelucrare şi asamblare a materialelor pentru realizarea de scule, dispozitive, verificatoare sau matriţe.

  Pachetul de curs
Punem la dispoziție toate produsele necesare desfășurării cursului.

Mă înscriu

  Descrierea ocupației :

  Orice Sculer-Matriţer execută lucrări specifice de sculărie (ajustare, găurire, filetare, tuşare, finisare, etc.) şi asamblează componentele de diferite complexităţi ale dispozitivelor, matriţelor, ştanţelor, modelelor metalice, etc.
   Cursul se desfașoară sub îndrumarea formatorului nostru. 
   Cursurile teoretice reprezintă o treime din durata cursului, iar stagiul de practică doua treimi. Practica se realizează în atelierul nostru.

COMPETENŢE DOBÂNDITE

Competențele profesionale obținute și care se înscriu pe suplimentul descriptiv ce însotește certificatul de calificare:
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, pentru situaţii de urgenţă și pentru protecția mediului
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
•Aplicarea procedurilor de calitate
• Organizarea locului de muncă
• Întreţinerea echipamentelor de lucru
• Pregăteşte lucrările specifice de sculărie
• Realizează operaţiile de găurire
• Realizează operaţia de filetare
• Ajustează componentele individuale în vederea asamblării
• Asamblează componentele
• Controlează produsul final

Tudor Valeriu
Tudor ValeriuTrainer cursuri Tehnice şi Autorizate ISCIR

ECHIPA

© 2023 Toate drepturile rezervate ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL DE FORMARE CONTINUĂ ATP-2013